home > RvA > Een dreigend geschil in een bouwproject

Een (dreigend) geschil in een bouwproject?

Een (dreigend) geschil in een bouwproject?

Een succesvol verloop van bouwprojecten is gebaat bij conflictpreventie en een bijtijdse en de-escalerende aanpak van geschillen. De RvA biedt diverse instrumenten die daaraan bijdragen. Daarnaast handelt de RvA bouwgeschillen af die u kunt voorleggen, of waarin u zich verdedigt in een geschil dat een andere partij heeft voorgelegd.

Succesvol bouwen vraagt om preventie en de-escalatie

De RvA wil partijen in de bouw helpen (potentiële) conflicten tijdig, deskundig, flexibel en op maat op te lossen. Een succesvol verloop van bouwprojecten is gebaat bij preventie van conflicten en een bijtijdse en de-escalerende aanpak van geschillen.
De RvA biedt diverse instrumenten en procedures die eraan bijdragen vertraging te beperken en onnodige escalatie te voorkomen, zoals mediation, het Fast Track Bindend Advies, de AdviesRaad (ook wel Raad van Deskundigen), het deskundigenbericht, de (spoed)plaatsopneming en het kort geding.
meer lezen

Hoe werkt procederen voor de rva?

U wilt een bouwgeschil voorleggen voor arbitrage? Dat kan bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen, mits beide partijen het daarover eens zijn. Meestal is dat al vastgelegd in de overeenkomst of de algemene voorwaarden. Of u heeft het later alsnog samen afgesproken.
Wilt u een geschil voorleggen of wilt u zich verdedigen in een geschil dat een andere partij heeft voorgelegd?
klik dan hier