Woningborg geschil?

Op dit deel van de site van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA) vindt u alle informatie die u nodig heeft bij een geschil over een garantiewoning. U heeft een geschil over uw woning (woonhuis of appartement) en u heeft een Woningborg-certificaat? Of uw woning valt onder een garantieregeling van Stiwoga, AIG of GIW en het garantie- en waarborgcertificaat begint met een W? Dan kunt u uw geschil voorleggen aan de RvA.
Lees meer

Consumentvriendelijk

De RvA hanteert voor alle garantiewoninggeschillen een consumentvriendelijke en laagdrempelige procedure en manier van werken. Daar hoort bij dat u bij de RvA kunt rekenen op een laag vast tarief. De hele procedure kost u als consument niet meer dan de aanvraagkosten van € 450. 

Geen garantieregeling?

Is op uw woning of appartement geen garantie- en waarborgregeling van toepassing? Dan kunt u uw geschil misschien voorleggen voor arbitrage door de RvA.
lees hier meer

Woningborg

U heeft een geschil over uw woning en u heeft een Woningborg-certificaat (beginnend met de letter W)? Dan kunt u dat geschil voorleggen aan de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA).
lees verder

Stiwoga

U heeft een geschil over een woning waarop het Stiwoga Geschillenreglement van toepassing is?
lees verder

GIW

U heeft een geschil over een woning waarvoor een GIW-garantiecertificaat geldt én waarvoor het contract is afgesloten vóór 1 januari 2007?
lees verder

AIG

U heeft een geschil over een woning waarvoor geldt dat geschillen worden beslecht door arbitrage conform het Geschillenreglement van de Stichting (AIG) Arbitrage Instituut GIW-woningen?
lees verder

Over de rva

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1907 geschillen op het gebied van de bouw beslecht.
De arbiters van de RvA zijn onafhankelijk. Zij zijn afkomstig uit organisaties van opdrachtnemers, adviseurs en professionele opdrachtgevers en uit de rechterlijke macht en de advocatuur. De RvA heeft een onafhankelijk voorzitter, afkomstig uit de rechterlijke macht.
lees verder