De Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1907 geschillen op het gebied van de bouw beslecht.

De arbiters van de RvA zijn onafhankelijk. Zij zijn afkomstig uit organisaties van opdrachtnemers, adviseurs en professionele opdrachtgevers alsmede uit de rechterlijke macht en de advocatuur. De RvA heeft een onafhankelijk voorzitter, afkomstig uit de rechterlijke macht.


Telefoon:
030-2343222

Correspondentieadres:
Postbus 19290
3501 DG UTRECHT

Bezoekadres
kantoren Janssoenborch 7e etage
Godebaldkwartier 407,
3511 DT Utrecht


Welkom bij de afdeling garantiewoningen van de stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA)

Deze site is uitsluitend bedoeld om informatie te geven over geschillen over garantiewoningen. Daaronder worden verstaan: woningen (waaronder ook appartementen vallen) waarop een garantie- en waarborgregeling van toepassing is.

Als de GIW-garantieregeling op uw woning van toepassing is, kijkt u op de geschillenwijzer om te zien welk hoofdmenu van deze afdeling (AIG of GIW geschillen) op uw geschil van toepassing is.

Als de Woningborg- of Stiwoga-garantieregeling op uw woning van toepassing is, kijkt u in het hoofdmenu onder die naam.

Is er geen garantie- en waarborgregeling op uw woning of appartement van toepassing dan kunt u voor informatie over uw geschil terecht op het algemene deel van de website van de RvA www.raadvanarbitrage.nl

Voor alle vragen over de GIW-, Woningborg en Stiwoga garantie- en waarborgregelingen die geen betrekking hebben op de geschillenprocedure, kunt u terecht bij www.woningborggroep.nl


In verband met de geleidelijke afbouw van het GIW per 1 januari 2010, heeft de RvA vanaf die datum de nieuwe GIW- en AIG-arbitrages in behandeling genomen, voorzover de betrokken ondernemer is aangesloten bij Woningborg N.V.

De RvA hanteert voor deze GIW- en AIG-geschillen en overigens ook voor de Woningborg en Stiwoga geschillen, dezelfde consumentvriendelijke, laagdrempelige wijze van geschillenbeslechting als het GIW en AIG voordien deden.


- disclaimer -