De Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1907 geschillen op het gebied van de bouw beslecht.

De arbiters van de RvA zijn onafhankelijk. Zij zijn afkomstig uit organisaties van opdrachtnemers, adviseurs en professionele opdrachtgevers alsmede uit de rechterlijke macht en de advocatuur. De RvA heeft een onafhankelijk voorzitter, afkomstig uit de rechterlijke macht.


Telefoon:
030-2343222

Correspondentieadres:
Postbus 19290
3501 DG UTRECHT

Bezoekadres
kantoren Janssoenborch 7e etage
Godebaldkwartier 407,
3511 DT Utrecht


« Homepage garantiewoningen

De geschillenwijzer voor GIW en AIG geschillen


Voor het nummer van uw garantiecertificaat van GIW/AIG staat een letter:


W


Categorie 1

Is uw koop-/aannemingsovereenkomst gesloten vóór 1 januari 2007, dan vindt u de voor uw geschil relevante informatie in het hoofdmenu GIW geschillen
» Klik hier om daar naartoe te gaan.

Is uw koop-/aannemingsovereenkomst gesloten ná 1 januari 2007, dan vindt u de voor uw geschil relevante informatie in het hoofdmenu AIG geschillen
» Klik hier om daar naartoe te gaan.S
  of  
B


Categorie 2

Is uw koop-/aannemingsovereenkomst gesloten ná 1 januari 2007, dan dient u zich te wenden tot de Geschillencommissie in Den Haag.
Klik hier om daar naar toe te gaan.

Is uw overeenkomst gesloten vóór 1 januari 2007 dan zijn er twee mogelijkheden:

I. Gaat uw geschil over:

  1. de garantie- en waarborgregeling van de Stichting Garantie-Instituut Woningbouw;
  2. bouwkundige gebreken en tekortkomingen geconstateerd bij oplevering en/of binnen drie maanden daarna;
  3. het met sub b. verband houdende 5% opschortingsrecht van de verkrijger als bedoeld in artikel 11A of 14A van de Algemene Voorwaarden.

dan vindt u de voor uw geschil relevante informatie op de website van de Geschillencommissie in Den Haag.
Klik hier om daar naar toe te gaan.

II. Als uw geschil gaat over andere dan de onder a) tot en met c) genoemde punten, dan is de informatie op het algemene deel van de website van de RvA van toepassing.
Klik hier om daar naartoe te gaan.
 

In verband met de geleidelijke afbouw van het GIW per 1 januari 2010, heeft de RvA vanaf die datum de nieuwe GIW- en AIG-arbitrages in behandeling genomen, voorzover de betrokken ondernemer is aangesloten bij Woningborg N.V.

De RvA hanteert voor deze GIW- en AIG-geschillen en overigens ook voor de Woningborg en Stiwoga geschillen, dezelfde consumentvriendelijke, laagdrempelige wijze van geschillenbeslechting als het GIW en AIG voordien deden.- disclaimer -