Telefoon:
030-2343222

Correspondentieadres:
Postbus 19290
3501 DG UTRECHT

Bezoekadres
kantoren Janssoenborch 7e etage
Godebaldkwartier 407
3511 DT Utrecht


« Homepage garantiewoningen

Stiwoga-geschillen

Hier vindt u achtergrondinformatie over en een toelichting op het 'Geschillenreglement ten behoeve van woningen/appartementsrechten met toepassing van de Stiwoga Garantie- en waarborgregeling 2008 of 2009' (hierna 'Stiwoga Geschillenreglement') van de N.V. Waarborgmaatschappij Stiwoga (hierna 'Stiwoga').

Op geschillen aanhangig gemaakt vanaf 1 januari 2015 is het Stiwoga Geschillenreglement 2015 van toepassing.

Is het geschil aanhangig gemaakt vóór 1 januari 2015 dan is het Stiwoga Geschillenreglement 2010 van toepassing.

Wat u moet weten
Bij het aanhangig maken van een geschil moeten aanvraagkosten worden betaald. Per 1 januari 2020 zijn deze € 380,00. Voor de verkrijger/consument zijn dit in de regel ook de maximale kosten voor de gehele procedure. Meer over de kosten kunt u lezen in het Stiwoga Geschillenreglement 2010.

Als u een geschil aanhangig wilt maken, leest u eerst "Hoe werkt de procedure?". Daarin wordt in grote lijnen omschreven hoe een procedure verloopt en wat daarin van u wordt verwacht.

Vervolgens downloadt u het aanvraagformulier "Model verzoek om arbitrage" dat op u van toepassing is. Voordat u dit invult, leest u eerst de bijbehorende handleiding.

Het antwoord op eventuele vragen treft u meestal onder "veelgestelde vragen".

Als u een vraag heeft die niet beantwoord wordt in één van de overige documenten, kunt u het Stiwoga Geschillenreglement 2010 dan wel 2015 raadplegen. Dit bevat de regels waarop de procedures in Stiwoga geschillen zijn gebaseerd.

Is ook in het Geschillenreglement het antwoord op uw vraag niet te vinden, dan kunt u contact opnemen met de Afdeling garantieschillen
030 - 2 343 222.


In verband met de geleidelijke afbouw van het GIW per 1 januari 2010, heeft de RvA vanaf die datum de nieuwe GIW- en AIG-arbitrages in behandeling genomen, voorzover de betrokken ondernemer is aangesloten bij Woningborg N.V.

De RvA hanteert voor deze GIW- en AIG-geschillen en overigens ook voor de Woningborg en Stiwoga geschillen, dezelfde consumentvriendelijke, laagdrempelige wijze van geschillenbeslechting als het GIW en AIG voordien deden.


- disclaimer -