Verklarende woordenlijst

Buitenlandse partijen


Buitenlandse partijen

De RvA heeft met zijn Duitse tegenhanger afspraken gemaakt over arbitrages in Duitsland waarin Nederlandse partijen betrokken zijn, en arbitrages in Nederland waarin Duitse partijen betrokken zijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Richtlijn samenwerking Duitse Raad.

Verder zijn Statuten en Arbitragereglement van de RvA in het Engels, Duits en Frans beschikbaar.