Telefoon:
030-2343222

Correspondentieadres:
Postbus 19290
3501 DG UTRECHT

Bezoekadres
kantoren Janssoenborch 7e etage
Godebaldkwartier 407
3511 DT Utrecht


« Homepage garantiewoningen

Aanvraagformulier gewone arbitrage

Voordat u een Model verzoek om arbitrage invult, dient u eerst "Hoe werkt de procedure?" en dan de handleiding op de laatste pagina's van het Model verzoek te lezen.

LET OP!
als een Model verzoek niet correct en volledig is ingevuld, of er ontbreekt een stuk waarvan u een kopie moet overleggen, dan kan het zijn dat uw geschil niet in behandeling wordt genomen!!!


Eengezinswoning/privé gedeelte


Handleiding formulier verzoek om arbitrage eengezinswoning of prive-gedeelte appartementsrecht

» Download hier het Word document

Aanvraagformulier: Verzoek om arbitrage eengezinswoning of prive-gedeelte appartementsrecht

» Download hier het Word document

Beschrijving klachten en geschilpunten arbitrage

» Download hier het Word documentGemeenschappelijke gedeelten


Handleiding formulier verzoek om arbitrage gemeenschappelijke gedeelten appartementengebouw.

» Download hier het Word document

Aanvraagformulier: Verzoek om arbitrage gemeenschappelijke gedeelten appartementengebouw

» Download hier het Word document
Beschrijving klachten en geschilpunten arbitrage

» Download hier het Word document


Checklists


Checklist A
Is een geschil rijp voor een procedure bij de RvA?

» Download hier het Acrobat document


Checklist B
Welke procedure moet worden opgestart?

» Download hier het Acrobat document


Voor het lezen van een pdf-document heeft u Acrobat Reader nodig.

» Download hier acrobat reader


In verband met de geleidelijke afbouw van het GIW per 1 januari 2010, heeft de RvA vanaf die datum de nieuwe GIW- en AIG-arbitrages in behandeling genomen, voorzover de betrokken ondernemer is aangesloten bij Woningborg N.V.

De RvA hanteert voor deze GIW- en AIG-geschillen en overigens ook voor de Woningborg en Stiwoga geschillen, dezelfde consumentvriendelijke, laagdrempelige wijze van geschillenbeslechting als het GIW en AIG voordien deden.


- disclaimer -