De Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1907 geschillen op het gebied van de bouw beslecht.

De arbiters van de RvA zijn onafhankelijk. Zij zijn afkomstig uit organisaties van opdrachtnemers, adviseurs en professionele opdrachtgevers alsmede uit de rechterlijke macht en de advocatuur. De RvA heeft een onafhankelijk voorzitter, afkomstig uit de rechterlijke macht.


Telefoon:
030-2343222

Correspondentieadres:
Postbus 19290
3501 DG UTRECHT

Bezoekadres
kantoren Janssoenborch 7e etage
Godebaldkwartier 407,
3511 DT Utrecht


« Homepage garantiewoningen

Disclaimer

De informatie op deze website kan niet als juridisch advies worden beschouwd. Zij dient ter algemene informatie van de bezoeker, is niet bedoeld volledig te zijn en kan - ondanks het streven naar actualiteit - verouderd zijn.

Bezoekers die zonder raadpleging van een juridisch adviseur gebruik maken van de op deze website weergegeven informatie, lopen het risico dat zij die informatie onjuist interpreteren.

De Raad van Arbitrage voor de Bouw (de RvA) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar op deze website wordt verwezen dan wel gelinkt of waarop naar deze site wordt verwezen dan wel gelinkt.

De RvA, noch enige andere partij die betrokken is bij de totstandkoming van deze website, is aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van enig handelen of nalaten van bezoekers naar aanleiding van de op deze website weergegeven of via deze website toegankelijke informatie.

Gebruik van de op deze website weergegeven gegevens, software, foto's, grafische voorstellingen en andere materialen zonder uitdrukkelijke toestemming van de RvA is niet toegestaan.


In verband met de geleidelijke afbouw van het GIW per 1 januari 2010, heeft de RvA vanaf die datum de nieuwe GIW- en AIG-arbitrages in behandeling genomen, voorzover de betrokken ondernemer is aangesloten bij Woningborg N.V.

De RvA hanteert voor deze GIW- en AIG-geschillen en overigens ook voor de Woningborg en Stiwoga geschillen, dezelfde consumentvriendelijke, laagdrempelige wijze van geschillenbeslechting als het GIW en AIG voordien deden.- disclaimer -