Telefoon:
030-2343222

Correspondentieadres:
Postbus 19290
3501 DG UTRECHT

Bezoekadres
kantoren Janssoenborch 7e etage
Godebaldkwartier 407
3511 DT Utrecht


« Homepage garantiewoningen

AIG-Geschillen

Voor u geldt het volgende:

  1. bij uw woning hoort een GIW-garantiecertificaat met een certificaatnummer waar een W voor staat;

  2. uw (koop-/)aannemingsovereenkomst is gesloten ná 1 januari 2007;

  3. in die overeenkomst (meestal in artikel 13 of 14 getiteld "geschillenbeslechting") of het daarbij behorende aanhangsel is bepaald dat alle geschillen worden beslecht door arbitrage conform het Geschillenreglement van de Stichting (AIG) Arbitrage Instituut GIW-woningen.

Indien a en/of b niet op u van toepassing is, lees dan (nogmaals) de welkomsttekst van de Afdeling Garantiewoningen van deze site en eventueel de geschillenwijzer AIG/GIW (zie ook hiervoor de hoofdpagina van de Afdeling Garantiewoningen).

Voorwaarden b en c gelden niet, indien u met uw wederpartij hebt afgesproken arbitrage aan te vragen overeenkomstig artikel 28 van het Geschillenreglement van het AIG d.d. 1 januari 2015.

Wat u moet weten
Bij het aanhangig maken van een geschil moet griffiegeld worden betaald. Per 1 januari 2019 is dat € 370,00. Voor de verkrijger/consument zijn dit in de regel ook de maximale kosten voor de gehele procedure. Meer over de kosten kunt u lezen in het Geschillenreglement AIG 2015.

Als u een geschil aanhangig wilt maken, leest u eerst "Hoe werkt de procedure?". Daarin wordt in grote lijnen omschreven welke soorten AIG geschillen er zijn, hoe een procedure verloopt en wat daarin van u wordt verwacht.

Vervolgens downloadt u het aanvraagformulier "Model verzoek om arbitrage" dat op uw geschil van toepassing is (gewone of opleveringsarbitrage). Voordat u dit invult, leest u eerst de bijbehorende handleiding.

Het antwoord op eventuele vragen treft u meestal onder "veelgestelde vragen".

Als u een vraag heeft die niet beantwoord wordt in één van de overige documenten, kunt u het Geschillenreglement van het AIG raadplegen. Dit bevat de regels waarop de procedures in AIG-geschillen zijn gebaseerd.

Is ook in het Geschillenreglement het antwoord op uw vraag niet te vinden, dan kunt u contact opnemen met de Afdeling garantiegeschillen
030 - 2 343 222
.


In verband met de geleidelijke afbouw van het GIW per 1 januari 2010, heeft de RvA vanaf die datum de nieuwe GIW- en AIG-arbitrages in behandeling genomen, voorzover de betrokken ondernemer is aangesloten bij Woningborg N.V.

De RvA hanteert voor deze GIW- en AIG-geschillen en overigens ook voor de Woningborg en Stiwoga geschillen, dezelfde consumentvriendelijke, laagdrempelige wijze van geschillenbeslechting als het GIW en AIG voordien deden.


- disclaimer -